Хроничен фарингитис е воспаление на грло, кое скоро никогаш не е изолирана болест туку може да зависи од многу фактори како: сув и загаден воздух, пушење, мукозна иритација и други надворешни фактори, но и од внатрешни како: разни инфекции, хормонални нарушувања или системски заболувања.