denes-e-svetskiot-den-na-rakot
Споделете со пријателите!

Над осум милиони луѓе умираат од рак секоја година, од кои четири милиони се на возраст од 30 до 69 години, затоа Светскиот ден на ракот е можност да се зголеми свеста за оваа болест кај сите нас
Денес е светскиот ден на ракот, кој оваа година се одржува под мотото „Ние можеме. Јас можам“. Целта на Светскиот ден на ракот 2016-2018 е да пронајде начин на кој сите, на колективно и на индивидуално ниво, можат да придонесат за да се намали светската стапка на ракот. Ракот се одразува кај сите на различен начин и сите луѓе ја имаат моќта да дејствуваат за да го намалат влијанието на ракот врз поединци, семејства и врз целото општеството.

Светскиот ден на ракот е можност да се истакне што можеш да направиш ТИ, да започнеш и да преземеш акција. Што и да правиш, потруди се да направиш разлика во борбата против ракот. „Ние можеме. Јас можам“.

„На овој ден, сите ние имаме можност заеднички да ги испитаме стратегиите за борба со ракот и да најдеме нови начини за напредок. Целта е што помалку луѓе да заболат од рак, што повеќе успешно да се излечат, како и подобар квалитет на живот за време на третманот “, истакнува Хедер Брајан – Heather Bryant, потпретседател на Канадското здружение против ракот – Cancer Control, Canadian Partnership Against Cancer.

Ние можеме: да преземаме акции, да дејствуваме, да ја зголемиме свеста за важноста од превенцијата на ракот. Исто така, можеме заедно да се потрудиме и да создадеме здрава животна средина, и постојано да се стремиме да понудиме колку што може подобра информираност. 

Јас можам: да носам здрави животни избори, да разберам дека раното откривање спасува животи, да побарам поддршка, да понудам поддршка, да сакам и да бидам сакан, да бидам свој, вредно да работам, да ја споделам својата приказна, да говорам гласно!

Време е да се делува, бидејќи ракот нè засега сите.

WCD16_SocialMedia_GI_Thunderclap_Header


Споделете со пријателите!