Нечитлив ракопис, пропуштени букви и правописни грешки, небрежност или нарушување?

Тешкотија при држење и користење на молив или пенкало. Нерамномерно растојание помеѓу букви, зборови и реченици. Употреба на комбинација на големи букви и комбинација на правописни и големи букви се само некои од потешкотиите кои може да ве натераат да помислите дека вашето дете се справува со дисграфија.