Светски ден на здравјето

Половина од светското население сè уште не е во можност да ги добие здравствените услуги што му се потребни.Светската здравствена организација беше заснована на принципот…