Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2019/2020 (01-ва недела, до 05.01.2020)
Во текот на 1-ва недела од 2020 година (30.12.2019–05.01.2020), пријавени се 207 (I=10,0/100.000) случаи со заболувања слични на грип, што е зголемување за 31,0% во споредба со минатата недела (n=158).

Бројот на пријавени лица оваа недела споредено со 1-ва недела од минатата сезона (n=196) е зголемен за 5,6%, а во споредба со бројот за 1-ва недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 9 сезони) (n=799) регистрирано е намалување од 74,1% (Графикон 1).

Оваа недела, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ, нема пристигнати материјали за тестирање на грип.

Пријавената инциденца е под неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип (I=36,4/100.000), односно сѐ уште не е достигнат прагот на влез во сезоната на грип.

Како и претходната, така и во 1-ва недела најголем број случаи (n=140; 67,6%) се пријавени во возрасната група од 15-64 години, додека највисока инциденца од 16,4/100.000 жители е регистрирана кај најмалите, децата на возраст од 0-4 години…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!