Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2018/2019 (52-та недела, до 30.12.2018)
Во текот на 52-ра недела од 2018 година (24.12-30.12.2018), во Република Македонија пријавени се 202 (I=9,8/100.000) новозаболени на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слични на грип, што е намалување за 16,2% во споредба со минатата недела.

Бројот на пријавени лица оваа недела е поголем за 57,8% споредено со 52-ра недела од минатата сезона (n=128), а во однос на бројот за 52-ра недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 8 сезони) постои намалување од 53,2%.

Пријавената инциденца е под неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип (I=35,07/100.000). Активноста на вирусот на грип е под сезонското ниво, односно сѐ уште не е достигнат прагот на влез во сезоната на грип.

Како и претходната, во 52-ра недела најголем број заболени (n=136; 66,8%) се пријавени во најголемата возрасната група од 15-64 години, а највисока инциденца од 14,5/100.000 жители е регистрирана кај лицата на возраст над 65 години.

Оваа недела пријавени се заболени лица од 18 извештајни единици, а во 6 извештајни единици бројот на пријавени заболени лица е над 10. Најголем број заболени се пријавени од подрачјето на ПЕ Гостивар каде е регистрирана и највисока инциденца (n=85, I=71,0/100.000)…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!