Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2018/2019 (5-ра недела, до 03.02.2019)
Во текот на 5-та недела од 2019 година (28.01-03.02.2019), во Република Македонија пријавени се 1.252(I=60,5/100.000) случаи со симптоми на грип/ заболувања слични на грип, што е речиси двојно зголемување во споредба со минатата недела (n=643).

Бројот на пријавени лица оваа недела е помал за 37,4% споредено со 5-та недела од минатата сезона (n=2.001), а во однос на бројот за 5-та недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 8 сезони) постои намалување од 62,7%.

Регистрираната инциденца oваа недела за прв пат оваа сезона е над неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип (35,1/100.000).

Оваа недела, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ пристигнати се 50 материјали за тестирање на грип, од кои 28 (56%) позитивни за присуство на вирусот на грип – 24 Influenza A(H1N1)pdm09, 2 Influenza A(H3) и 2 Influenza А несуптипизиран.

Како и во текот на сите претходни недели од почетокот на сезоната, така и во 5-та недела, најголем број заболени (n=826; 66,0%) се пријавени во најголемата возрасната група од 15-64 години, а највисока инциденца од 91,6/100.000 жители е регистрирана кај децата од возрасната група од 5-14 години…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!