Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2018/2019 (46-та недела, до 18.11.2018)
Во текот на 46-та недела од 2018 година (од 12.11.2018 – 18.11.2018), во Република Македонија пријавени се 87 (I=4,2/100.000) новозаболени на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слуични на грип, што е зголемување за 3,6% во споредба со минатата недела.

Бројот на пријавени лица оваа недела е поголем за 29,9% споредено со 46-та недела од минатата сезона (n=67), а во однос на бројот за 46-та недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 8 сезони) постои намалување од 5,0%.

Пријавениот број на случаи е под бројот кој ја означува неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип (n=726). Активноста на вирусот на грип е под сезонското ниво, односно сѐ уште не е достигнат прагот на влез во сезоната на грип.

Како и претходната, во 46-та недела најголем број заболени (n=53; 60,9%) се пријавени во најголемата возрасната група од 15-64 години, додека највисока инциденца од 6,9/100.000 жители е регистрирана кај најмалите, децата од 0-4 години.

Оваа недела пријавени се заболени лица од 16 извештајни единици, од кои во три извештајни единици бројот на пријавени заболени лица е над 10. Најголем број заболени се пријавени од Куманово (n=21) и Тетово (n=13)…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!