Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2018/2019 (12-та недела, до 24.03.2019)
Во текот на 12-та недела од 2019 година (18.03-24.03.2019), во Република Северна Македонија се пријавени 975 (I=47,1/100.000) случаи на грип/заболувања слични на грип, што е за 38% помал број во однос на минатата недела (n=1.573).

Бројот на пријавени лица оваа недела е поголем за 40,7% споредено со 12-та недела од минатата сезона, а во однос на бројот за 12-та недела од типичната епидемиска крива за последните 8 сезони постои зголемување за околу 2 пати.

Регистрираната инциденца и оваа недела е над неделната граница на сезонска активност на вирусот на грип.

Во текот на изминатата недела, регистриран е еден смртен случај асоциран со грип, кај жител на Кавадарци. Починатото лице е на возраст од 63 години, со утврдена претходна хронична болест/ко-морбидитет. Кај починатото лице потврден е А(H1pdm) вирусот на грип.

Оваа недела, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ пристигнати се 51 материјал за тестирање на грип, од кои 23 (45,1%) се позитивни за присуство на вирусот на грип. Од позитивните, 10 припаѓаат на Influenza A(H1)pdm подтипот, 7 се Influenza A(H3) и 6 Influenza А несуптипизирани.

Како и во текот на претходните недели од почетокот на сезоната, така и во 12-та недела, најголем број заболени (n=619; 63,5%) се пријавени во најголемата возрасната група од 15-64 години, а највисока инциденца од 94,7/100.000 жители е регистрирана кај децата од возрасната група од 0-4 години…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!