Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2016/2017
Во текот на 20-та недела од 2017 година (15.05 – 21.05.2016), во Република Македонија од пет извештајни единици пријавени се 26 случаи на грип/заболувања слични на грип, со инциденца од 1,3 на 100.000 жители, што претставува зголемување од 23,8% во однос на минатата недела кога беше регистрирано 21 заболено лице.

Бројот на пријавени лица оваа недела е поголем за 2,2 пати споредено со 20-та недела од минатата сезона (n=12), а во однос на очекуваната епидемиска крива (моделирана од последните 6 сезони) постои зголемување од 18,2%.

Вкупниот број на пријавени случаи оваа недела одговара на многу ниско ниво на интензитет според моделот за одредување на интензитет на активноста на грип.

Оваа недела, само пет ЦЈЗ/ПЕ регистрирале случаи на грип/заболувања слични на грип и тоа ПЕ Гостивар – 10, ЦЈЗ Куманово – 9, ЦЈЗ Тетово – 3, ПЕ Свети Николе – 3 и ЦЈЗ Штип – 1.

Највисока инциденца оваа недела е регистрирана во ПЕ Свети Николе (14,6/100.000 жители).

Во сите ЦЈЗ/ПЕ каде се регистрирани случаи во тек на 20-тата недела, активноста на вирусот на грип одговaра на многу ниска (вон-сезонска) активност…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!