Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016 (до 06.03.2016)
Во текот на деветтата недела од 2016 година (29.02 – 06.03.2016), во Република Македонија од 28 извештајни единици пријавен е 1.931 случај на грип/заболувања слични на грип, со инциденца од 93,3 на 100.000 жители, што претставува намалување за 37,5% во однос на минатата недела. Бројот на пријавени лица оваа недела е помал за 59,6% споредено со 9-та недела од минатата сезона, а во однос на типичната сезонска крива за последните 5 сезони исто така постои намалување од 27,0%.

Горенаведените податоци говорат во прилог на намалување на сезонската активност на грип по достигнатиот пик во текот на седмата недела, а пријавениот број на случаи оваа недела е значајно под горната неделна граница на очекуван број на случаи (4.369)...

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!