Споделете со пријателите!

Првт форум за одржливи пракси на живеење во Европа
Институтот за јавно здравје на РМ е партнер во конзорциумот на институции здружени во спроведување на проектот INHERIT. INHERIT е проект финансиран од програмата Хоризонт 2020 на Европската Унија и е насочен кон истражување и утврдување на методологии и пракси за поодржливо живеење во Европа во иднина.

Задоволство ни е да го промовираме првиот форум за одржливи пракси на живеење во Европа, кој ќе се одржи во Виена, на 21. ноември 2018 година.

Правејќи го нашиот живот поодржлив, преку адаптирање кон одржливо живеење, движење и консумирање, веројатно е најголемиот личен и општествен предизвик на 21. век. Овој предизвик е лајтмотив на #InheritYourFuture Forum кој ќе се одржи во Museums Quartier во Виена. Форумот ќе биде прилика за средба на креатори на политики, професионалци, бизнис-лидери, претприемачи и граѓани, и нивна можност да се вклучат во дискусија и да ги скицираат чекорите кои треба да се направат кон создавање на поодржливи општества. Пред нив ќе бидат претставени и инспирирачки примери на конкретни акции од цела Европа. Таквите примери може да ги охрабрат луѓето да живеат и да се однесуваат во насока на промоција на одржливоста…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!