dali-decata-koristat-premnogu-pasta-za-chetkanje-na-zabite_image
Споделете со пријателите!

Околу 40% од децата на возраст од 3 до 6 години користат количина на паста која е многу поголема од препорачаната!

Препораки за четкање на забите и употреба на паста кај деца

Според американската стоматолошка асоцијација ADA, четкањето на забите со паста која содржи флуор кај децата треба да се започне веднаш по никнувањето на првиот заб, а количината треба да биде со големина од зрно ориз, таа количина е препорачана за деца до 3 години, од 3 до 6 години или кога детето ќе е способно ефективно да исплукува, се препорачува користење на паста со големина од зрно грашок (0,25 г ). CDC-центарот за контрола и превенција на болести пак препорачува почетокот на употребата на паста со флуор да биде на две годишна возраст. Па така една студија на CDC покажа дека децата користат премногу паста во четкањето на забите. Студијата била направена врз основа на анкети спроведени со родители на деца на возраст од 3 до 15 години. Студијата утврди дека 80% од децата започнале со четкање многу подоцна од препорачаното, кое е веднаш по никнување на првиот заб.

„Околу 40% од децата на возраст од 3 до 6 години користат количина на паста која е многу поголема од препорачаната“

Придобивки од користење на флуор

Воведувањето на флуорот во употреба во вид на пасти за заби, различни топични средства за премачкување на забите како и во водата за пиење во некои држави, предизвика значително намалување на бројот на расипани заби низ целиот свет, за овој факт сведочат бројните студии спроведени во последните неколку декади.

„Соодветната количина на флуор ја зајакнува глеѓта и на тој начин помага во спречување и контролирање на расипувањето на забите кај деца и возрасни

Се препорачува паста со количина од 1000 ppm флуор за деца до 3 години и 1350-1500 ppm за деца поголеми од три години.

Последици од преголема употреба на флуор

Сепак постојат ретки случаи каде што преголемата количина на флуор на долг рок, особено доколку се голта пастата за заби кај децата, може значително да влијае врз забите кои се во развој и да предизвика флуороза. Флуорозата e состојба на забите која предизвикува порозност на глеѓта. Таа обично се манифестира со кредасто, бели дамки или линии на забните површини, а во ретки, потешки форми може да доведе до појавување на дефекти на глеѓта и дисколорации со кафеавкаста боја. Флуорозата се појавува доколку во тек на формирањето на забите, организмот бил изложен на големи концентрации на флуор, кога забите ќе изникнат веќе не е можна појавата на оваа состојба. Ова значи дека децата до 8 годишна возраст се под зголемен ризик за развој на флуороза. Кај веќе изникнати заби, адолесценти и возрасни не се појавува. Поголем ризик имаат деца помали од 6 години, а најголем помали од 2 години бидејќи е најверојатно дека тие ја голтаат пастата. За таа цел не се препорачува деца под 6 години да користат течности за плакнење на устата што содржат флуор освен доколку тоа не го препорачал нивниот стоматолог.

Прочитајте:  Кариес, што претставува и како да се спречи?

Препораки за спречување на појавата на флуороза

Сепак појавата на флуороза е ретка и потребно е долго време, употреба на големи количини за да се појави, така што не очајувајте доколку забележите дека детето повремено ја голта пастата. Препораките на CDC се родителите да ја контролираат количината на паста која ја употребува детето, да внимаваат дали ја исплукува содржината од устата и да го поттикнуваат на тоа. Ваквиот надзор може да биде потребен додека детето не наполни 6 години поради слабо развиениот рефлекс на голтање. Потребно е и помагање во самото четкање од страна на родителите, бидејќи мануелната декстерност или способноста за движења на раката е помала кај деца до 7 годишна возраст.

За повеќе информации од студијата прочитајте на следниот линк, како и за препораките на CDC за спречување на појавата на флуороза.


Споделете со пријателите!