Посетата на стоматолог и одржување на оптимално орално здравје, особено значајна кај трудниците

Бременоста може да предизвика бројни проблеми во оралното здравје на трудницата, како што се гингивитисот и ерозија на забите, но исто така истражувањата покажуваат дека повеќето мајки ги пренесуваат бактериите кои предизвикуваат кариес на своите децата.