mozok
Споделете со пријателите!

Започнува Шестиот македонски невролошки конгрес од интернационален карактер
Денес, 21 септември, во Охрид започнува шестиот по ред Македонски невролошки конгрес, со меѓународно учество, кој ќе трае до 24 септември. Конгресот е на интернационално ниво, и е организиран од страна на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија – Скопје во соработка со Здружението на невролози на РМ и Лигата за борба против епилепсиja на РМ. Воедно, ќе се одржат и Втори Охридски Средби како еднодневен симпозиум за епилепсија, на кои ќе бидат презентирани модерни трендови во неврологијата, како и нови можности за дијагностика и терапија на невролошките болести.

Теми во фокус на конгресот се:

  • Мозочен удар
  • Епилепсија
  • Паркинсонова болест и нарушувања на движењето
  • Мултиплекс склероза
  • Деменција
  • Полиневропатија
  • Невромускулни нарушувања

Овој настан, на кој ќе одржат предавања многу домашни и странски експерти, претставува одлична можност за запознавање и разменување искуства, со цел – подобрување на невролошката пракса и лекувањето на невролошките болести во Република Македонија.


Споделете со пријателите!