Споделете со пријателите!

Нова опрема е набавена и ставена во функција во Здравствен дом Железничар

Нова опрема во вредност од над два милиона денари е набавена и ставена во функција во Здравствен дом Железничар, каде се зголемува бројот на пациенти, како и услугите кои се даваат во оваа јавна здравствена установа. По повод набавката на новата опрема, министерот за здравство Никола Тодоров денеска го посети Здравствен дом Железничар, по што изјави дека ставен е во функција и комплетно нов апарат за биохемиски анализи со што двојно се зголеми капацитетот на оваа здравствена установа од 200 на 400 анализи дневно. Посочи дека се зголемил не само бројот на анализи, туку и видот на анализи кои сега ќе можат да се прават во таа јавна здравствена установа.

Тој ги посети кабинетите со нова медицинска опрема: ултразвучен дензитометар за детекција и следење на терапевтскиот третман за остеопороза, дермоскоп со адаптер и камера за дигитална дермоскопија, спирометар, апарат за периметрија, апарати за холтер мониторнинг и друга медицинска опрема набавена во изминатиот период...

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!