7 Април, светски ден на здравјето

За да се поттикнат надлежните тела и органи да ја подобрат безбедноста на храната преку зајакнување на интерсекторската соработка и покренување кампањи за подигање на…