Споделете со пријателите!

Епидемиолошката состојба со ХИВ во Р.С. Македонија и постигнатите резултати согласно Програмата за заштита на населението од ХИВ за 2019 година (заклучно со 1 декември).

Клучни факти за ХИВ во светски рамки

  • Од сите инфицирани лица во светски рамки (37,9 милиони лица), 1,7 милиони се деца на возраст под 15 години;
  • 1,7 милиони лица се ново инфицирани во 2018 година;
  • 160000 деца се инфицирале со ХИВ во 2018 година;
  • Досега 32 милиони лица починале од причини поврзани со ХИВ/СИДА;
  • 770 000 лица починале во 2018 година;
  • Повеќе од 50% од лицата кои живеат со ХИВ примале анти-ретровирусна терапија (АРТ).

Кумулативни податоци за Р. С. Македонија за период 1987-2019 година

  • Од 1987 до сега се регистрирани 460 случаи на ХИВ;
  • 404 (88%) се од машки пол а 56 (12%) се од женски пол;
  • 104 лица починале од причини поврзани со ХИВ…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!