Состојба на иритирана кожа. Може да се јави кaj сите возрасни групи без разлика на социјалното ниво. Предизвикувач е паразитот sarcoptes scabiei var.hominis и манифестацијата на болеста е од токсичните агенси и супстанци кои тој ги испушта. Децата се најизложени на оваа болест. Паразитите се шират со близок контакт со заболено лице, преку користење на лични работи.