Претставува перзистентна или рекурентна болка или нелагодност, локализирана во горниот дел од стомакот. Најчест вид на диспепсија е функционалната диспепсија, наречена и неулкусна диспепсија. Околу 30% од сите случаи на диспепсија се должат на пептичкиот улкус.