Дијабетес кој за првпат се појавува во текот на бременоста, додека прегестациски значи појава на дијабетес пред бременоста. Болеста претставува нетолеранција на јагленохидрати, односно зголемени вредности на нивото гликоза во крвта. Гестацискиот дијабетес се јавува кај 1 до 4 проценти од бремените жени.