Споделете со пријателите!

Работна средба на Јовица Андовски со претставници од Европската Комисија
Заменикот министер за здравство Јовица Андовски, денес одржа работна средба со Фредерик Денекер и Илзе Јекабсон од (EMCDDA) на која беше истакната долгогодишната успешна соработка со Владата на Република Македонија и Министерството за здравство од 2007 година, преку CARDS и IPA проектите поддржани од Европската комисија. За таа цел е оформен и Национален центар (опсерваторија) за следење на состојбата со дрога од 2007 год.

Заменик министерот Андовски посочи дека во сите извештаи на ЕК за прогресот на Република Македонија, за поглавјето 24, дел дрога, кое е клучно поглавје во процесите на интеграција на земјата кон ЕУ, Република Македонија со години наназад има позитивна оцена и нема забелешки...

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!