Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 26 април 2016

Со воведување на превентивните цели во примарната здравствена заштита, за дејноста општа медицина, овозможуваме рационализирање и правилно искористување на средствата на Фондот, како и подигнување на квалитетот на здравствена заштита во државата. Имено, Фондот за здравство на Македонија како обврска за матичните лекари воведе три цели, кои се превентивни мерки за рано и навремено откривање на трите најчести незаразни заболувања: кардиоваскуларните, бубрежните заболувања и дијабетес мелитус, како и секундарна превенција на можните компликации од истите кои лекарите мора да ги реализираат.

За таа цел со матичните лекари во 2016 и 2017 година треба да извршат превентивни прегледи на осигуреници на возраст од 35 до 56 годишна возраст. Таргетирани се 664.000 осигуреници од кои за првиот квартал од 2016 година, превентивни прегледи направиле околу 40.000 осигуреници.

Кажано во бројки, од околу 40,000 осигуреници кои го посетиле матичниот лекар во првите три месеци од 2016 и направиле преглед за кардиоваскуларни заболувања, утврдено е дека низок ризик имаат околу 19.000 жени и околу 5.700 мажи. Кај околу 10.000 мажи и околу 5.000 жени откриен е среден ризик од кардиоваскуларни заболувања, а кај 172 мажи и 1 жена откриен е висок ризик од кардиоваскуларна фатална епизода во наредните десет години. Со следење на советите на лекарите, поздрава исхрана и поголема физичка активност, а во некои случаи и примање на терапија, ќе се избегне фаталниот кардиоваскуларен исход (мозочен удар, срцев удар, како и смрт причинета од истите)...

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!