Ново софтверско решение за остварување на правата од здравствено осигурување за хонорарци

Соопштение за јавноста: 23 април 2015 Фондот за здравствено осигурување на Македонија во соработка со Министерство за здравство, Министерството за финансии и Фондот за пензиско и инвалидско…