Што е илеус

Илеус може да доведе до интестинална опструкција кое што значи дека прехранбените материи, гас или течности не може да се придвижат…