Загубата на алвеоларната коска – предизвик за современата стоматологија

Кога заб ќе биде отстранет, одеднаш волуменот кој бил зафатен од коренот на забот недостасува и останува празен коскен простор, а со тоа се прекинува и дотогаш континуираниот пренос на џвакопритисокот…

Влијание на загубата на забите врз естетскиот и функионалниот интегритет на лице во виличните структури

Кога заб ќе биде отстранет со коренот, волуменот кој бил зафатен од коренот на забот недостасува и останува празен коскен простор, а со тоа се прекинува и преносот на џвакопритисокот каде настанува основниот проблем…

Лушпи од јајца наместо пломби

Како лушпите од јајцата можат да помогнат да се пополнат дупките во забите на природен начин За многумина одењето на забар претставува стресно, болно и…