Симптоми и превенција на топлотен удар

Покрај тоа што топлотната истоштеност не е толку сериозно нарушување како топлотниот удар, таа во никој случај не смее да се потценува, бидејќи може да премине во топлотен удар, кој нелекуван во телото може да предизвика трајни оштетувања…