Предлог – Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции

Министерството за здравство официјално го објави предлог законот за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции…