Начинот на кој се движат сперматозоидите сосема поразличен од представата која ја имавме до сега – открива нова студија

Подвижноста на спермата или можноста за движење е една од клучните мерни единици што лекарите за плодност ја гледаат при проценката на машката плодност. Одкриен уште еден фактор кој може да е причина за машката неплодност.