Побрза исплата на надоместокот на плата за време на боледување или породилно отсуство од работа

Соопштение за јавноста (26.03.2015) Фондот за здравствено осигурување на Македонија информира за новите олеснувања за остварување на правото на исплата на боледувања и породилно отсуство, реализирани…