Поделба на брашната

Постојат многу видови брашна кои што се разликуваат според потеклото, начинот на производство, стандардите на земјата…