Поделба на брашната

Постојат многу видови брашна кои што се разликуваат според потеклото, начинот на производство, стандардите на земјата…

Концепти на исхрана

Започнувајќи од концептот за соодветна исхрана преку оптимална исхрана, таа се насочи кон производството на нови прехранбени производи за т.н. функционална храна