Интервју: Катерина М. Попоска, генерален менаџер на Тримекс  

Ние ги поддржуваме порталите како PharmaNEWS.mk кои даваат вистински информации за подигнување на нивото на информираност и едукација на потрошувачите за нивното здравје и правилна употреба на додатоците во исхтраната.