Информации за MERS CoV

Блиско Источен репираторен синдром – коронавирус (Middle East respiratory syndrome coronavirus, MERS-CoV) e вирусна респираторна инфекција која за првпат е регистрирана во Саудиска Арабија во…