Исхрана по генотип

Способност за контрола на нашето тело . Намалете го ризикот од појава на определени заболувања!!! Генотип во пракса е група гени која ја поседува една…