Камен во бубрег чест и непријатен здравствен проблем особено кај машката популација

Едно од најнепријатните заболувања на уринарниот тракт е т.н. камен во бубрег, кој најчесто се јавува кај луѓе на возраст помеѓу 20 и 55 години, а застапеноста на овој проблем е двапати поголема кај машката популација.