Несоница и нејзин третман

Несоницата влијае не само на енергијата и расположението, туку и на здравјето, ефикасноста на работа и на квалитетот на живототНесоницата (инсомнија) е нарушување при кое…