АЛКАЛОИД со консолидирани продажби од 268,3 милиони евра, раст на консолидираниот извоз од 17 % и со инвестиции од 28,3 милиони евра во периодот јануари – декември 2023 г.

Очекуваме во 2024 година да продолжиме по патеката на континуираниот раст базиран на можностите од нашите тековни инвестиции во новите производни капацитети и опреми и вложувањата во развојно-истражувачките проекти, на тој начин создавајќи конкурентно портфолио и можности за ширење на пазарите.