Мастопатија – непријатен здравствен проблем кој засега голем дел од женската популација

Мастопатија (дисплазија на дојка) е термин кој означува присуство на промени во ткивото на дојката, кои во различен степен покажуваат знаци на атрофија, хиперплазија и/или метаплазија на различни ткивни компоненти на млечната жлезда.

Цистичната фиброза мултисистемска живото-засегнувачка наследна болест

Најголемиот морбидитет и морталитет е резултат на белодробна болест. Оштетувањето на белите дробови е предизвикано од опструкција на дишните патишта од вискозни, густи секрети, резултирачки повторувачки и хронични инфекции и перзистентен инфламаторен одговор, кој води до прогресивно оштетување на белодробното ткиво.