Што е респираторен синцицијален вирус (РСВ) и што предизвикува?

РСВ инфекцијата е сезонско заболување. Кај нас епидемии на РСВ инфекции се јавуваат од ноември до април, со пик во текот на јануари и февруари. Околу 90% од децата ја преболуваат првата РСВ инфекција во првите две години од животот, а повеќе од 40% од заразените деца развиваат симптоми на бронхиолитис и/или пневмонија, а околу 1-2% од овие пациенти бараат болничко лекување поради потешки симптоми или развој на компликации.