Што е анхедонија

Анхедонија е неможноста да се доживее задоволство од активности и социјални ситуации кои вообичаено будат позитивно чувствоПрекрасно е чувството кога го знаеме задоволството што го…