Стрептококни инфекции кај деца – тивка епидемија во пост корона периодот

Стрептококните бактерии се многу заразни и се пренесуваат брзо и лесно, особено во колективи како градинки и училишта. Освен по капков пат (кивање, кашлање), инфекцијата може да се пренесе и преку предмети. Малите деца се заразни за својата околина за време на болеста, околу 10 дена. Најчеста манифестација е ангина, потоа скарлатина (шарлах), кожни болести, болести на ушите, синусите, а поретко пневмонија, сепса, гноен менингит.