Загубата на алвеоларната коска – предизвик за современата стоматологија

Кога заб ќе биде отстранет, одеднаш волуменот кој бил зафатен од коренот на забот недостасува и останува празен коскен простор, а со тоа се прекинува и дотогаш континуираниот пренос на џвакопритисокот…