Сме слушнале за 3Д органи, но за 3Д мамограм?

3Д мамограмот користи Х-зраци за да создаде подобра слика на ткивото на дојката. Со негова помош, лекарите темелно можат да го проследат ракот на дојка, вклучително и кај оние кои немаат забележителни знаци, ни јасни симптоми!