svetskiot-den-na-sidata-1-vi-dekemvri
Споделете со пријателите!

Овој ден е можност да ја поддржиме борбата против ХИВ како и луѓето кои живеат со оваа болест
Светскиот ден на сидата се одржува секоја година на 1ви Декември. Овој ден нè потсетува да се бориме против оваа болест и да ја дадеме нашата поддршка за луѓето кои веќе се соочуваат со ХИВ секојдневно. Во светски рамки, има околу 34 милиони луѓе кои живеат со ХИВ. Денес постојат закони чија цел е да ги заштитат тие лица. Многу од научните истражувања се посветени токму на борбата против оваа болест и благодарение на нив, медицината значајно напреднала кога е во прашање здравјето на луѓето и свеста за болеста. Но и покрај сите овие напори, болеста е сè уште присутна, а овој ден нека ни биде потсетник дека треба да знаеме како да се заштитиме, да ја подигнеме свеста за подобро разбирање на болеста, да се бориме против предрасудите и да не ги дискриминираме луѓето кои се заболени.

„Во светски рамки, има околу 34 милиони луѓе кои живеат со ХИВ“

Светскиот ден на сидата е можност да се научи повеќе за ХИВ. На овој линк можете да си го проверите вашето знаење за оваа тешка болест. Исто така, на овој светски ден може да ја искажеме нашата поддршка преку носење на црвена лента, интернационалниот симбол за поддршка и подигање на свеста за ХИВ.

Секоја година, на овој ден, се организираат и многубројни настани наменети токму за подигање на свеста за болеста. Но, треба да запомниме дека од огромно значење е да се бориме против сидата преку целата година, а не само на овој ден. Овде можете да пронајдете информации за болеста и за сè друго што е поврзано со неа.

Прочитајте:  Базични принципи, дијагностички и тераписки протоколи за поставување на дентални импланти

Споделете со пријателите!