svetski-den-za-bezbednost-zdravje-na-rabota_image
Споделете со пријателите!

Целта на Светскиот ден за безбедност и здравје на работа е да се мобилизира политичката волја и стручното знаење во унапредување на условите за работа
Денес е Светски ден за безбедност и здравје на работа, со цел подобрување и јакнење на превенцијата на повредите на работа и професионалните болести. На овој ден, 28 април, Меѓународната организација за труд (МОТ) започнува со спроведување на годишна кампања за подигање на свеста во различни области на безбедноста и здравјето на работа. Главната цел е да се насочи фокусот на меѓународното внимание и да се изрази загриженост за состојбите во безбедноста и здравјето во глобални рамки, како и да се поттикне креирање на безбедносна култура.

Кампањата на МОТ на Светскиот ден за безбедност и здравје на работа за 2017 година се фокусира на критичните потреби на земјите за подобрување на нивните капацитети за собирање, евалуација и користење на релевантни, точни и сигурни податоци за безбедност и здравје на работа.

Во 2009 година, во рамките на Институтот за јавно здравје на Република Македонија се воспостави и посебно Одделение за медицина на труд и проценка на ризици на работно место, со цел, меѓу другото, да ја води здравствената статистиката во областа на безбедноста и здравјето на работа.

„Крајната цел на Светскиот ден за безбедност и здравје на работа е да се мобилизира политичката волја и стручното знаење во унапредување на условите за работа“

„Овој ден претставува можност за истовремено оддавање на почит и за свечено одбележување, но со нагласка на фактот дека бројот на овие несреќни настани и смртни случаи можел да биде намален, доколку причините биле препознаени и навремено и соодветно превенирани. Крајната цел на Светскиот ден за безбедност и здравје на работа е да се мобилизира политичката волја и стручното знаење во унапредување на условите за работа, превенција на професионалните болести и повреди на работа, подигање на безбедносната култура и создавање на услови за достоинствена работа за сите“, стои во извештајот на Институтот за јавно здравје на Република Македонија, со наслов: Информација за повреди на работа 2015-2016.

Прочитајте:  Каков стил на спиење има секој хороскопски знак

Споделете со пријателите!