svetski-den-na-krvodaritelstvoto_image
Споделете со пријателите!

Во многу земји здравствениот систем се соочува со предизвикот да собере доволно крв од донации и истовремено на истата да ѝ обезбеди високо ниво на квалитет и безбедност.
Секоја година на 14 јуни земјите од целиот свет го слават Светскиот ден на крводарителство. Настанот се одржува во знак на благодарност за сите крводарители коишто доброволно и без финансиска компензација ја донираат својата крв за да помогнат за спасот на многу човечки животи и да ја подигнат свеста за потребата од редовни доброволни крводарители за да се обезбеди квалитет, безбедност и достапност на крв и крвни компоненти за лицата на кои се потребни.

„Бидете таму за некој друг. Дајте крв. Споделете живот.“

Трансфузијата на крв и крвни компоненти помага да се спасат милиони животи секоја година. Таа може да помогне во извршувањето на комплексни медицински и хируршки процедури, како и да обезбеди подолг и поквалитетен начин на живот на лицата коишти страдаат од болести што се опасни по живот. Трансфузијата на крв, меѓудругото, има клучна улога како итен одговор во спасувањето на многу животи во случаи на природни катастрофи.

Обезбедувањето пристап до безбедна крв и крвни компоненти во доволна количина на оние на коишто им е неопходен е клучен аспект за создавањето на ефективен здравствен систем. Соодветно снабдување со крв и крвни компоненти може да се обезбеди само преку редовни донации од доброволни крводарители. Меѓутоа, во многу земји здравствениот систем се соочува со предизвикот да собере доволно крв и истовремено на истата да ѝ обезбеди високо ниво на квалитет и безбедност.

Тема на Светскиот ден на крводарителство 2018

Темата на овогодишната кампања е „Крводарителството како акција на солидарност“. Таа ги нагласува основните човечки вредности на алтруизмот, почитувањето, емпатијата и љубезноста кои ги поддржуваат и одржуваат доброволните неплатени системи за донација на крв. Слоганот на кампањата оваа година гласи „Биди таму за некој друг. Дај крв. Сподели живот.“ и има за цел да го нагласи значењето на улогите што доброволните донаторски системи ги имаат во охрабрувањето на луѓето да се грижат едни за други.

Прочитајте:  Светски ден на лицата со мултиплекс склероза

Овогодишната кампања цели кон ширење на приказните за луѓето чии животи се спасени преку доброволната донација на крв, како начин за мотивирање на редовните крводарители да продолжат да даваат крв и да ги мотивираат луѓето со добро здравје, особено младите, кои никогаш досега не донирале крв да почнат да го прават тоа.

Активностите годинава може да вклучат комеморативни настани, состаноци, објавување на релевантни приказни, научни конференции, објавување написи во национални, регионални и меѓународни научни списанија и други активности кои ќе помогнат во промовирањето на целите на Светскиот ден на крводарителство.

Цели на Светскиот ден на крводарителство 2018

  • да се оддаде благодарност на поединците кои донираат крв и да се охрабрат оние кои сѐ уште не донирале крв да почнат да донираат;
  • да се подигне поширока свест дека донацијата на крв е алтруистичка акција од која има придобивки целото општество и дека соодветното снабдување може да се обезбеди само преку редовни донации од доброволни, неплатени донатори на крв;
  • да се потенцира потребата од посветено донирање на крв преку целата година, со цел да се одржат резерви и да се постигне национална самодоволност на крв;
  • да се фокусира вниманието на крводарителството како израз на учеството на заедницата во здравствениот систем и важноста на учеството на заедницата во одржувањето на доволни, сигурни и одржливи резерви на крв;
  • да се промовираат вредностите на заедницата за донација на крв во подобрувањето на солидарноста и социјалната кохезија и во поттикнувањето на луѓето да се грижат едни за други и да изградат грижлива заедница.

Споделете со пријателите!