svetski-den-na-hepatitisot_image
Споделете со пријателите!

Повеќе од 80% од оние кои се заразени со вирусниот хепатитис не се свесни за својот статус.
Вирусниот хепатитис е една од водечките причини за смрт на глобално ниво што претставува 1,34 милиони смртни случаи годишно – онолку колку што се предизвикани од ХИВ/СИДА, туберкулоза или маларија. Вирусите хепатитис Б и Ц се, исто така, водечка причина за рак на црниот дроб во светот.

Хепатитисот е присутен насекаде во светот заради што се смета за глобална епидемија. Оттука, на овој ден – Светскиот ден на хепатитисот луѓето имаат за цел да се соединат и заедно да учествуваат во подигнувањето на свеста за вирусниот хепатитис и неговото влијание ширум светот. Овогодишната тема на Светскиот ден на хепатитис, којшто се одржува на 28 јули секоја година, е „Елиминирање на хепатитисот“.

Имено, постојат многу ефикасни вакцини и третмани достапни за лекување на хепатитис Б и Ц и елиминацијата на вирусниот хепатитис всушност може да се постигне. Според „Глобалната стратегија за вирусен хепатитис 2006-2021“ на Светската здравствена организација, целта е оваа болест да се искорени до 2030 година.

„Глобална стратегија и цел на СЗО е оваа болест да се искорени до 2030 година“

Сепак останува прашањето – Како? Повеќе од 80% од оние кои се заразени со вирусниот хепатитис не се свесни за својот статус. Со други зборови, постојат 325 милиони луѓе коишто живеат со вирусен хепатитис, од кои 290 милиони воопшто не се свесни дека го имаат. Заради ова, Светската алијанса за хепатитис во соработка со Светскиот ден на хепатитис, започна кампања чија цел е да фокусирање на наоѓање на исчезнатите 290 милиони луѓе. Тригодишната кампања за подигнување на свеста има за цел да влијае на националните скрининг политики, да ги едуцира и да ги охрабри повеќето луѓе да се тестираат со надеж дека ќе се пронајдат овие лица и ќе се намали понатамошното ширење на вирусот.

Прочитајте:  Светски ден на дијабетесот: Жената и дијабетесот

Како дополнение на кампањата претставена е и бела книга на темата „Надминување на бариерите за дијагностицирање: Улогата на погодената заедница и граѓанското општество во пронаоѓањето на милионските исчезнати лица“, којашто содржи подетални информации за тоа како да се постигне целта. Примерок од книгата е предаден на сите засегнати страни.

Ова ново глобално истражување ги потенцира клучните бариери за дијагностицирање на болеста и претставува препораки за тоа како општеството може да помогне за надминување на истите.

„Белата книга е клучна алатка за застапување за заедницата на хепатитис и освен на Светскиот ден на хепатитис, треба да се користи и во други прилики важни прилики. Белата книга е придружена и со кратко едукативно видео кое ги потенцира глобалните бариери и како пациентите најдобро да ги совладаат“, се вели во соопштението.

За Светската алијанса за хепатитис

Светската алијанса за хепатитис (WHA) е водечка невладина организација којашто ја управуваат лица коишто живеат со хепатитис. Организацијата има над 249 групи на пациенти-членови во 84 различни земји коишто работат со влади и национални членови со цел да ја подигнат свеста за вирусниот хепатитис и да влијаат врз глобалните промени.


Споделете со пријателите!