svetska-nedela-na-racionalna-upotreba-na-antibioticite_image
Споделете со пријателите!

Антимикробната резистенција претставува сè поголема и посериозна закана за глобалното здравје која бара итна акција во сите владини сектори и општество.
„Промената не може да почека. Нашето време со антибиотиците истекува“ е слоганот на овогодишната Светска недела на рационална употреба на антибиотици, којашто ќе се одржи од 12-ти до 18-ти ноември и има за цел да ја зголеми глобалната свест за отпорноста на бактериите на антибиотици и да ги охрабри најдобрите практики кај пошироката јавност, здравствените работници, лекарите и креаторите на здравствената политика за да се избегне понатамошно појавување и ширење на отпорноста на антибиотици.

„Постојаната прекумерна употреба и злоупотреба на антибиотици го поттикна појавувањето и ширењето на отпорноста на бактериите.“

Антибиотиците, од нивното откривање, служат како камен темелник на модерната медицина. Тие се основни средства за лекување на многубројни чести и посериозни бактериски инфекции, како оние што можат да доведат до сепса. Сепак, голем процент од антибиотиците коишто се припишуваат од страна на здраствените работници се погрешно припишани. Постојаната прекумерна употреба и злоупотреба на антибиотици го поттикна појавувањето и ширењето на отпорноста на бактериите на антибиотици којашто е една од најитните закани за здравјето на глобално ниво.

Всушност, отпорноста на антибиотици се случува кога бактериите развиваат способност да ги поразат лековите коишто се создадени да ги уништат. Секоја година во САД, најмалку 2 милиони луѓе се заразени со бактерии кои се отпорни на антибиотици и најмалку 23.000 луѓе умираат како директен резултат од резистетноста на бактериите на антибиотиците. Многу повеќе умираат од компликации од инфекции отпорни на антибиотици.

Прочитајте:  Комбинирање на храна и антибиотици

Факти за отпорноста на антибиотици

  • Антимикробната резистенција ја загрозува ефикасната превенција и третман на сè поголемиот број инфекции предизвикани од бактерии, паразити, вируси и габи;
  • Антимикробната резистенција претставува сè поголема и посериозна закана за глобалното здравје која бара итна акција во сите владини сектори и општество;
  • Без ефикасни антибиотици, успехот на голем број од операциите и хемотерапијата на ракот би биле компромитирани;
  • Трошоците за здравствена заштита кај пациенти со резистентни инфекции е повисока од грижата за пациентите со неотпорни инфекции поради подолго времетраење на болеста, дополнителни испитувања и употреба на поскапи лекови;
  • Во 2016 година, 490 000 луѓе развија туберкулоза којашто е мултирезистентна и отпорноста на антибиотиците почнува да создава комбикации и во борбата против ХИВ и маларијата.

Цели на Светската недела на рационална употреба на антибиотици

Кампањата на Светската недела на рационална употреба на антибиотици оваа година ќе биде претставена во Глобалниот акционен план за антимикробна отпорност кој нуди еден здравствен и меѓусекторски пристап за решавање на заканата од антимикробната резистенција преку своите пет стратешки цели:

  • Промена на свеста и однесувањето;
  • Глобално набљудување и истражување;
  • Контрола на превенција на инфекцијата, WASH и животната средина;
  • Оптимизирање на употребта на антимикробни средства во здравјето на луѓето и животните;
  • Инвестиции, истражување и развој.

Петдневната Светска недела на рационална употреба на антибиотици вклучува прилагодени мултимедијални пораки што соодветствуваат на секоја од петте стратешки цели. Земјите и регионите можат да учествуваат во кампањата во текот на целата недела, а особено во деновите кога пораките и целите соодветствуваат со специфичните приоритети на земјата.


Споделете со пријателите!