Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 23 септември 2015
Вчера во Кичево се одржа 24-тата едукативна работилница, во согласност со договорениот акциски план со Сојузот на пензионери на Македонија, во кој се предвидени 32 едукативни работилници, кои Фондот за здравствено осигурување планира да ги реализира во текот на целата 2015 година, на територија на Република Македонија.

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!